Campus FM: Skeda Xitwa 2020

CampusFMTeam- MaltMemsSer2 26-05-14 003Campus FM bi skeda gdida tax-xitwa li tibda minn nhar it-Tnejn 27 ta’ Jannar 2020 u li tibqa ghaddejja sa’ l-ahhar ta’ Mejju  2020. Ghazla ta’ programmi edukattivi u kulturali, radjudrammi u bosta programmi godda bhal: Meta l-mohh isir palk, Storja Oggett II, Emergenti III, Exporting Malta, ReThink, L-Ekonomija u l-Politika, Beethoven: His life and times,  Melodiji u Kuluri,  filwaqt li jissuktaw sensiliet stabbiliti u popolari mas-semmiegha bhal  Suggiera, Koktejl Lingwistiku, Platea, Tmiem il-Kolonjalizmu f’Malta u Encore.

Ma jonqsux ukoll l-analizi tal-gurnali,  ahbarijiet kulturali,   u servizzi regolari mill-BBC World Service, Putumayo World Music, Bioneers u l-muzika klassika minn Classic FM.

Campus FM jiringrazzja lil corporate sponsors tieghu: Corinthia Group of Companies, Farsons Foundation, Klabb Kotba Maltin, Diplomatique.expert,  u r-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta

It-tim ta’ Campus FM: Mix-xellug ghall-lemin-  Mr.Carmelo Grech- Audio technical officer, Ms Marylou Fava- Administrator Coordinator, Rev Dr. Joseph Borg-Station Manager, Ms Celaine Buhagiar- Productions Coordinator, Mr. Samuel Attard- Audio technical officer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 18 =