Campus FM: Skeda Jannar- Mejju 2017

CampusFMTeam- MaltMemsSer2 26-05-14 003Campus FM bi skeda gdida li tibda minn nhar it-Tnejn 30 ta’ Jannar  sa’ l-ahhar ta’ Mejju 2017.   Xelta ta’ programmi edukattivi u kulturali, radjudrammi u bosta programmi godda bhal Gherf missirijietna, Bil-Pinzell u l-Iskarpell, The Good Manners Map, Il-Politika fil-Letteratura u Stejjer mill-Belt,  filwaqt li jissuktaw sensiliet stabbiliti u popolari mas-semmiegha bhal Meta l-Mohh isir Palk, Suggiera, Il-Balomba, Koktejl Lingwistiku u Platea.

Ma jonqsux ukoll l-analizi tal-gurnali,  ahbarijiet kulturali,   u servizzi regolari mill-BBC World Service, Putumayo World Music, Bioneers u l-muzika klassika minn Classic FM.

Campus FM jiringrazzja lil corporate sponsors tieghu: The Alfred Mizzi Foundation, Corinthia Group of Companies, ir-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta u Agenzija Zghazagh.

It-tim ta’ Campus FM: Mix-xellug ghall-lemin-  Mr.Carmelo Grech- Audio technical officer, Ms Marylou Fava- Administrator Coordinator, Rev Dr. Joseph Borg-Station Manager, Ms Celaine Buhagiar- Productions Coordinator, Mr. Samuel Attard- Audio technical officer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>