Campus FM: Skeda Harifa/Xitwa Ottubru 2017- Jannar 2018

CampusFMTeam- MaltMemsSer2 26-05-14 003Campus FM bi skeda gdida tax-Xitwa li tibda minn nhar it-Tnejn  29 ta’ Jannar sa’ l-ahhar ta’ Mejju 2018.   Ghazla ta’ programmi edukattivi u kulturali, radjudrammi u bosta programmi godda bhal:  Is-Sisien tal-Barokk,  Il-Politika fl-Arti Viziva, Muzika ghal Kull Stagun u Hrejjef Filosofici, filwaqt li jissuktaw sensiliet stabbiliti u popolari mas-semmiegha bhal Meta l-Mohh isir Palk, Cinescena, Suggiera, Koktejl Sajfi u Platea. Ikomplu sensiliet Storja ta’, Minwett ta’ kuluri, Balomba u Is-Sengha ta’ l-istorja.

Ma jonqsux ukoll l-analizi tal-gurnali,  ahbarijiet kulturali,   u servizzi regolari mill-BBC World Service, Putumayo World Music, Bioneers u l-muzika klassika minn Classic FM.

Campus FM jiringrazzja lil corporate sponsors tieghu: The Alfred Mizzi Foundation, Corinthia Group of Companies, Farsons Foundation u r-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta

It-tim ta’ Campus FM: Mix-xellug ghall-lemin-  Mr.Carmelo Grech- Audio technical officer, Ms Marylou Fava- Administrator Coordinator, Rev Dr. Joseph Borg-Station Manager, Ms Celaine Buhagiar- Productions Coordinator, Mr. Samuel Attard- Audio technical officer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + four =