Campus FM: Skeda Harifa 2019

CampusFMTeam- MaltMemsSer2 26-05-14 003Campus FM bi skeda gdida tal-harifa, li tibda minn nhar it-Tnejn 30 ta’ Settembru 2019 u li tibqa ghaddejja sa’ l-ahhar ta’ Jannar 2020   Ghazla ta’ programmi edukattivi u kulturali, radjudrammi u bosta programmi godda bhal:  Storja Oggett, Minn wara l-purtiera, Kelma ggib lil ohra, Il-Mediterran tieghi, 100 years of women on Campus, Emergenti II, Entrepreneur, Talking Eds III, Melodiji u Kuluri, Balomba, filwaqt li jissuktaw sensiliet stabbiliti u popolari mas-semmiegha bhal  Suggiera, Koktejl Lingwistiku,  Tmiem il-Kolonjalizmu, Encore u Platea

Ma jonqsux ukoll l-analizi tal-gurnali,  ahbarijiet kulturali,   u servizzi regolari mill-BBC World Service, Putumayo World Music, Bioneers u l-muzika klassika minn Classic FM.

Campus FM jiringrazzja lil corporate sponsors tieghu: Corinthia Group of Companies, Farsons Foundation, Klabb Kotba Maltin, Diplomatique.expert,  u r-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta

It-tim ta’ Campus FM: Mix-xellug ghall-lemin-  Mr.Carmelo Grech- Audio technical officer, Ms Marylou Fava- Administrator Coordinator, Rev Dr. Joseph Borg-Station Manager, Ms Celaine Buhagiar- Productions Coordinator, Mr. Samuel Attard- Audio technical officer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 1 =