Campus FM: Skeda Harifa Ottubru 2018- Jannar 2019

CampusFMTeam- MaltMemsSer2 26-05-14 003Campus FM bi skeda gdida tas-sajf li tibda minn nhar it-Tnejn l-1 t’Ottubru 2018 u li tibqa ghaddejja sa’ l-ahhar ta’ Jannar 2019.   Ghazla ta’ programmi edukattivi u kulturali, radjudrammi u bosta programmi godda bhal:  Kelmtejn mill-attivisti, Talking Eds, A book a Thousand Stories, Connect, Jum fil-Hajja ta’.., Hekk nafu, University Matters u Fantasia Concertante,  filwaqt li jissuktaw sensiliet stabbiliti u popolari mas-semmiegha bhal Meta l-Mohh isir Palk, Suggiera, Muzika ghal kull Stagun, Cinescena, Koktejl Lingwistiku u Platea.

Ma jonqsux ukoll l-analizi tal-gurnali,  ahbarijiet kulturali,   u servizzi regolari mill-BBC World Service, Putumayo World Music, Bioneers u l-muzika klassika minn Classic FM.

Campus FM jiringrazzja lil corporate sponsors tieghu: The Alfred Mizzi Foundation, Corinthia Group of Companies, Farsons Foundation u r-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta

It-tim ta’ Campus FM: Mix-xellug ghall-lemin-  Mr.Carmelo Grech- Audio technical officer, Ms Marylou Fava- Administrator Coordinator, Rev Dr. Joseph Borg-Station Manager, Ms Celaine Buhagiar- Productions Coordinator, Mr. Samuel Attard- Audio technical officer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 15 =