Campus FM: Skeda Sajf Gunju-Settembru 2018

CampusFMTeam- MaltMemsSer2 26-05-14 003Campus FM bi skeda gdida tas-sajf li tibda minn nhar it-Tnejn 28 ta’ Mejju  u li tibqa ghaddejja sa’ l-ahhar ta’ Settembru 2018.   Ghazla ta’ programmi edukattivi u kulturali, radjudrammi u bosta programmi godda bhal:  Il-Kelma fil-Kant, Teledrammi: Nostalgija u tifkiriet,  Tmiem il-Kolonjalizmu f’Malta, Beach books and beyond, Stejjer Sajfin u Intermezz sajfi, filwaqt li jissuktaw sensiliet stabbiliti u popolari mas-semmiegha bhal Meta l-Mohh isir Palk, Suggiera, Muzika ghal kull Stagun u Platea.

Ma jonqsux ukoll l-analizi tal-gurnali,  ahbarijiet kulturali,   u servizzi regolari mill-BBC World Service, Putumayo World Music, Bioneers u l-muzika klassika minn Classic FM.

Campus FM jiringrazzja lil corporate sponsors tieghu: The Alfred Mizzi Foundation, Corinthia Group of Companies, Farsons Foundation u r-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta

It-tim ta’ Campus FM: Mix-xellug ghall-lemin-  Mr.Carmelo Grech- Audio technical officer, Ms Marylou Fava- Administrator Coordinator, Rev Dr. Joseph Borg-Station Manager, Ms Celaine Buhagiar- Productions Coordinator, Mr. Samuel Attard- Audio technical officer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + four =