Patricia Salomone

BEETHOVEN: HIS LIFE AND TIMES

Fl-okkażjoni tal-250 anniversarju mit-twelid tal-ġenju mużikali Ludwig Van Beethoven,
Patricia Salomone, bl-assistenza ta’ Gerald Fenech, se jwasslu sensiela li ser tħares lejn il-
ħajja u l-mużika ta’ dan il-kompożitur ċelebri.

It-Tlieta fit-8:00pm (R: L-Erbgħa fl-10:00am)

 

Dr.Mario Thomas Vassallo

L-EKONOMIJA U L-POLITIKA

Id-Dipartiment tal-Public Policy u d-Dipartiment tal-Ekonomija qegħdin jgħaqqdu l-forzi
tagħhom biex jipproduċu sensiela ġdida ta' programmi, mgħammda taħt l-isem L-Ekonomija u l-Politika. Fuq medda ta’ sbatax-il programm ta’ 58 minuta-il wieħed, se jkunu diskussi għadd ta’ temi marbutin mal-istorja u t-tħaddim tal-ekonomija u l-politika. Numru ta’ programmi jagħtu ħarsa storika ta’ kif żviluppaw il-prinċipji u l-prattiċi ekonomiċi matul is-sekli, filwaqt li f’puntati oħrajn ikunu mistħarrġa għadd ta’ temi marbutin mal-politika, fosthom it-tħaddim tal-poter, is-sostenibilità, l-iżvilupp uman, il-globalizzazzjoni u l-Unjoni Ewropea. Ma jonqsux ukoll referenzi dwar kif Malta bniet, żviluppat u ddiversifikat l-ekonomija tagħha. B’mod partikulari, l-esperti mistiedna fl-istudjo se jkunu qegħdin jirrispondu għall-mistoqsija ċentrali dwar jekk id-dinamika bejn l-ingranaġġ ekonomiku u l-politika hijiex rabta ċoff jew kuntratt dejjiemi.

It-Tnejn fl-10:00am (R: l-Erbgħa fit-8:00pm, is-Sibt fl-10:00am)

 

Think Magazine

RETHINK

Studenti tax-xjenza li jiddiskutu avvanzi teknoloġiċi u xjentifiċi fil-ħajja tal-lum.
Koordinazzjoni ta’ Dr. Edward Duca

It-Tnejn fis-7:30pm (R: L-Erbgħa fl-10.30am u l-Ġimgħa fis-1:30pm)

Monique Chambers

EXPORTING MALTA

Niltaqgħu ma’ intraprendituri minn diversi oqsma ta’ ħidma f’pajjiżna li esportaw u estendew il-ħidma tagħhom barra minn xtutna u għamlu success.

It-Tlieta fiS-1:30pm (R: Il-Ġimgħa fis-7:30pm)

 

Liam Gauci

STORJA OGGETT  

Min jaf kemm-il darba rajna oġġett qadim quddiem għajnejna u ġietna il-mistoqsija: “imma tgħid x’inhi l-istorja wara dan l-oġġett?” Kull episodju juża oġġett partikolari biex min hemm jibda vjaġġ f’epoka partikolari, spunt li minnu nisiltu kemm il-ħajja fl-imgħoddi, kif ukoll l-arti u x-xjenza tal-Istorja bħala dixxiplina li tipprova tifhem dak li seħħ.

L-Erbgha fid-9:30am (R: Is-Sibt f’Nofsinhar )

Dr.Emmanuel Buttigieg

STORJA OGGETT II

Min jaf kemm-il darba rajna oġġett qadim quddiem għajnejna u ġietna l-mistoqsija: “imma tgħid x’inhi l-istorja wara dan l-oġġett?” F’din it-tieni sensiela, flimkien mal-mistiedna tagħna, nippruvaw inwieġbu din il-mistoqsija u oħrajn li joħorġu minnha, bħal ngħidu aħna,“min kienu n-nies li ħolqu dan l-oġġett?”; “kif inbidel l-użu tiegħu mal-milja taż-żmien?; u “dak li darba kien oġġett privat u ta’ valur personali, illum huwa postu f’mużew?” Kull episodju juża oġġett partikolari biex minn hemm jibda vjaġġ f’epoka partikolari, spunt li minnu nisiltu kemm il-ħajja fl-imgħoddi, kif ukoll l-arti u x-xjenza tal-Istorja bħala dixxiplina li tipprova tifhem dak li seħħ.

It-Tlieta fis-7:30pm (R: L-Erbgħa fid-9:30am Is-Sibt f’Nofsinhar )

 

 

Sergio Grech

EMERGENTI III

Emerġenti III jagħti l-opportunità lill-awturi ġodda biex jesponi l-ħiliet letterarji tagħhom fil-qasam tal-kitba u l-pubblikazzjoni. It-terminu emerġenti qed jinkludi wkoll awturi adulti li bdew jiktbu tard jew aħjar meta kibru. Magħhom issir diskussjoni franka dwar il-qagħda letterarja preżenti u l-ħolm tagħhom.

It-Tnejn fis-1:30pm (R: It-Tlieta fid-9:30am)

 

Joseph Galea

SUGGIERA

Dan il-programm huwa kontinwazzjoni ta’ sensiliet fuq dan l-istazzjon li l-iskop tagħhom kien li jippromwovu attivitajiet kulturali u artistiċi f’pajjizna. Barra minn hekk ‘Suġġiera’ ilaqqa’ lis-semmiegħa ma’ kittieba li jitkellmu dwar ix-xoghlijiet tagħhom, kemm dawk ippublikati u oħrajn li jkunu qed jaħdmu fuqhom. Bosta għaqdiet, assoċjazzjonijiet u NGO’s marbuta mal-kultura u l-istorja, ikunu ukoll mistiedna sabiex jagħtu informazzjoni dwar ix-xogħol u l-kontribut li jkunu qed nagħtu f’diversi oqsma. Dan il-programm ukoll iwassal intervisti ma’ persuni Għawdxin dwar dak kollu li jkun qed jiġri kulturalment fil-Gżira Għawdxija Suggiera huwa l-programm kulturali ta’ Campus FM bi produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Joseph Galea

 It-Tlieta fl-10:05am (Il-Gimgha fit-8:05pm, Is-Sibt fid-9:05am)

 

Prof Charles Briffa

KOKTEJL LINGWISTIKU

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa mtellgha mill-Prof. Charles Briffa bl-għajnuna ta’ Celaine Buhagiar.

L-Erbgha fit-20:00 (R:Il-Gimgha fl-10:30am)

 

 

Dr.Silvio J.Camilleri

MELODIJI U KULURI

Il-programm huwa msejjes fuq muzika li fil-parti l-kbira taghha hija ntiza li tkun accessibli ghal firxa ta’ udjenzi. L-ghazla muzikali tiffoka l-aktar fuq siltiet klassici flimkien ma generi ohra bhal jazz, muzika tal-films, u kanzunetti popolari.Barra minn hekk, kull programm jinkludi intervista qasira ma mistiedna li jitrattaw tema artistika partikolari. Fost il-mistednin li taw kontribut ghal programmi bhal dawn fil-passat, nistghu insemmu akkademici, artisti, ricerkaturi, u kuraturi ta’ muzewijiet jew postijiet storici.

It-Tnejn fit-20:00 (R:Il-Hadd fl-10:00am)

 

 

Lino Farrugia

PLATEA

Programm ipprezentat u mtella’ minn Lino Farrugia li jllaqqghna ma’ diversi personalitajiet fid-dinja tal-ispettakklu, f’kull forma tieghu, minn drama, muzika,arti viziva, zfin, karnival u kull spettaklu iehor li jigbor in-nies u spettaturi  biex jaraw u japprezzaw il-lat krejattiv ta’ individwi u gruppi ta nies li jridu jesponi il-krejattivita artistika taghhom lill-ispettaturi.

Il-Hamis fis-7:30pm  (R:Il-Gimgha 9:30am)

 

Celaine Buhagiar

META L-MOĦĦ ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Hadd fid-9:30am)

KOKTEJL LINGWISTIKU

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa mtella’ mill-Prof Charles Briffa bl-għajnuna ta’ Celaine Buhagiar.

L-Erbgħa fit-7.30pm (R: Il-Ħamis fis-1:30pm, Il-Ġimgħa fl-10:30am)

 

Gorg Peresso

ENCORE

Għażla ta’ mużika, il-qasam miftuħ u varjat tal-istorja tal-mużika, b’enfażi ta’ siltiet li tieħu pjaċir terġa terġa’ tismagħhom, forsi jġibu wkoll tifkiriet.  Kif ukoll, tip ta’ mużika li kemm-il darba tintalab, waqt xi kunċert/opra permezz ta’ applaws. Jew inkella bhala ringrazzjament, wara kunċert għall-applaws li jkunu ingħataw il-mużiċisti. Is-sensiela hi mħejjija u ppreżentata minn Ġorg Peresso.

Is-Sibt fid-9:00pm (R: Il-Hadd f’Nofsinhar)

 

Jesmond Saliba

 ANALIZI TAL-GURNALI

IL-BALOMBA: EU COMMISSION

Programm imtellgħa mir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta li jagħti ħarsa lejn l-aħħar żviluppi, relatati ma’ l-istituzzjonijiet ewlenin Ewropej kif ukoll il-ħidma ta’ l-uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Jesmond Saliba.

L-Erbgha fit-8:30am (R: Il-Hadd fid-9:00am)

 

 

Gorg Peresso & Celaine Buhagiar

META L-MOĦĦ ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Hadd fid-9:30am)

 

Charles Sacco

ANALIZI TAL-GURNALI u ANALIZI TAL-GAZZETTI INTERNAZZJONALI

Charles Sacco jaghti harsa lejn il-gazzetti internazzjonali fid-9:20am u fis-1:20pm mit-Tnejn sal-Gimgha. 


Rev Dr.Joe Borg

ANALIZI TAL-GURNALI

TMIEM IL-KOLONJALIZMU F’MALTA: 1961-1964

Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma’ Fr.Joe Borg, ikomplu ghaddejjin bid-diskussjoni taghhom waqt l-ahhar sensiela ta’ Tmiem il-kolonjalizmu f’Malta, li tigi fi tmiemha f’din l-iskeda. Ikomplu jistharrgu aktar avvenimenti li wasslu ghal indipendenza f’pajjizna, ibbazati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta, Fortress Colony the final Act. 1961-1964

Il-Ħamis fl-10:05am (R: Is-Sibt fil-11:05)

KELMA GGIB LIL OHRA

Bhal f’lingwi ohra, fil-Malti hemm ruxxmata kliem li jintuza f’firxa wiesgha ta’ espressjonijiet marbuta mat-tifsira originali li jwasslu l-hsieb b’mod pittoresk f’kuntesti differenti. Permezz ta’; ezempji prattici mehuda mid-diskors ordinarju, din is-sensielatanalizza l-modi differenti ta’ kif isir dan it-trasferiment u toffri wkoll l-opportunita’ biex issir riflessjoni filosofika fuq in-natura tal-lingwa u fuq l-uzu taghha bhala mezz ewlieni ta’ komunikazzjoni. Produzzjoni flimkien mal-Prof Joe Friggieri

It-Tnejn fl-10:30am (R:It-Tlieta fis-7:30pm)

 

 

Dr.Carmen Sammut

ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

Prof Joe Pirotta

ANALIZI TAL-GURNALI

TMIEM IL-KOLONJALIZMU F’MALTA: 1961-1964

Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma’ Fr.Joe Borg, ikomplu ghaddejjin bid-diskussjoni taghhom waqt l-ahhar sensiela ta’ Tmiem il-kolonjalizmu f’Malta, li tigi fi tmiemha f’din l-iskeda. Ikomplu jistharrgu aktar avvenimenti li wasslu ghal indipendenza f’pajjizna, ibbazati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta, Fortress Colony the final Act. 1961-1964.

Il-Ħamis fl-10:05am (R: Is-Sibt fil-11:05)