Liam Gauci

ABBORD MAL-KURSARA U L-PIRATI

Is-sajf magħna u fuq ix-xefaq matul is-sekli ommijietna dejjem kienu jaraw xi qoxra tal-baħar. Kemm dik tal-għadu, kif ukoll ta’ xi kaptan Malti jew ħabib ta’ Malta. Dawn tal-aħħar, jekk ix-xorti tkun daħkitilhom, ikunu ġejjin lura b’xi priża tajba. Emanuel Buttigieg u Liam Gauci matul dan is-sajf fuq Campus FM sejrin isalpaw abbord mal-kursara u il-pirati sabiex nifmhu aħjar kif kienet il- ħajja abbord. Rum, polvri, xemx, deheb, mewt, maltemp u skjavitu kienu jistennew lil kull min xi darba jew oħra ittanta xortih abbord mal-kursara u l-pirati.

It-Tnejn fis-1:30pm (R: L-Erbgha fid-9:30am, s-Sibt fl-10:00am)

 

Dr.Emmanuel Buttigieg

ABBORD MAL-KURSARA U L-PIRATI

Is-sajf magħna u fuq ix-xefaq matul is-sekli ommijietna dejjem kienu jaraw xi qoxra tal-baħar. Kemm dik tal-għadu, kif ukoll ta’ xi kaptan Malti jew ħabib ta’ Malta. Dawn tal-aħħar, jekk ix-xorti tkun daħkitilhom, ikunu ġejjin lura b’xi priża tajba. Emanuel Buttigieg u Liam Gauci matul dan is-sajf fuq Campus FM sejrin isalpaw abbord mal-kursara u il-pirati sabiex nifmhu aħjar kif kienet il- ħajja abbord. Rum, polvri, xemx, deheb, mewt, maltemp u skjavitu kienu jistennew lil kull min xi darba jew oħra ittanta xortih abbord mal-kursara u l-pirati.

It-Tnejn fis-1:30pm (R: L-Erbgha fid-9:30am , is-Sibt fl-10:00am)

 

Sergio Grech

LATI SAJFIN

Programm ta’ 30 minuta li matulu Sergio Grech jiddiskuti temi li jmissu mas-sajf Malti fosthom It-Temperatura fis-Sajf, Skola Sajf,Is-Safar tal-Maltin fis-Sajf,L-MTA u Fejn ikunu l-politiċi fis-Sajf? Il-Festi fis-Sajf, Il-kultura u hafna aktar suggetti b’mistiedna fil-programm.

It-Tlieta fid-9:30am (R: L-Erbgħa fit-8:30pm, Is-Sibt f’Nofsinhar )

 

 

Joseph Galea

SUGGIERA

Dan il-programm huwa kontinwazzjoni ta’ sensiliet fuq dan l-istazzjon li l-iskop tagħhom kien li jippromwovu attivitajiet kulturali u artistiċi f’pajjizna. Barra minn hekk ‘Suġġiera’ ilaqqa’ lis-semmiegħa ma’ kittieba li jitkellmu dwar ix-xoghlijiet tagħhom, kemm dawk ippublikati u oħrajn li jkunu qed jaħdmu fuqhom. Bosta għaqdiet, assoċjazzjonijiet u NGO’s marbuta mal-kultura u l-istorja, ikunu ukoll mistiedna sabiex jagħtu informazzjoni dwar ix-xogħol u l-kontribut li jkunu qed nagħtu f’diversi oqsma. Dan il-programm ukoll iwassal intervisti ma’ persuni Għawdxin dwar dak kollu li jkun qed jiġri kulturalment fil-Gżira Għawdxija Suggiera huwa l-programm kulturali ta’ Campus FM bi produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Joseph Galea

 It-Tlieta fl-10:05am (Is-Sibt fid-9:05)

 

Prof Charles Briffa

IL-BAHAR FIL-LETTERATURA

Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta’ gżira u moħħhom huwa mimli b’dehriet marbutin mal-baħar u kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk, il-Gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran, li hu baħar imdawwar minn kullimkien bl-art u magħluq bejn in-Nofsinhar tal-Ewropa, it-Tramuntana tal-Afrika, u l-Lbiċ tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarrbu l-klima Mediterranja li tħaddan klima sajfija niexfa u sħuna. Klima bħal din bilfors li taffettwa l-mentalità tal-abitanti, u f’din is-sensiela naraw x’attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twasslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin. Dr.Charles Briffa u Celaine Buhagiar

It-Tlieta fis-1:30pm (R:Il-Gimgha fl-10:30am)

 

 

Dr.Silvio J.Camilleri

 

RAPSODIJA FIS-SAJF

Il-programm huwa msejjes fuq muzika li fil-parti l-kbira taghha hija ntiza li tkun accessibli ghal firxa ta’ udjenzi. L-ghazla muzikali tiffoka l-aktar fuq siltiet klassici flimkien ma generi ohra bhal jazz, muzika tal-films, u kanzunetti popolari. Barra minn hekk, kull programm jinkludi intervista qasira ma mistiedna li jitrattaw tema artistika partikolari. Fost il-mistednin li taw kontribut ghal programmi bhal dawn fil-passat, nistghu insemmu akkademici, artisti, ricerkaturi, u kuraturi ta’ muzewijiet jew postijiet storici.

It-Tnejn fit-8:00pm (R: Il-Hadd fL-10:00am)

 

 

Lino Farrugia

PLATEA

Programm ipprezentat u mtella’ minn Lino Farrugia li jllaqqghna ma’ diversi personalitajiet fid-dinja tal-ispettakklu, f’kull forma tieghu, minn drama, muzika,arti viziva, zfin, karnival u kull spettaklu iehor li jigbor in-nies u spettaturi  biex jaraw u japprezzaw il-lat krejattiv ta’ individwi u gruppi ta nies li jridu jesponi il-krejattivita artistika taghhom lill-ispettaturi.

It-Tlieta fit-8:30pm (R: Il-Ħamis fis-7:30pm, il-Ġimgħa fid-9:30am)

 

Celaine Buhagiar

META L-MOĦĦ ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

IL-BAHAR FIL-LETTERATURA

Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta’ gżira u moħħhom huwa mimli b’dehriet marbutin mal-baħar u kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk, il-Gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran, li hu baħar imdawwar minn kullimkien bl-art u magħluq bejn in-Nofsinhar tal-Ewropa, it-Tramuntana tal-Afrika, u l-Lbiċ tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarrbu l-klima Mediterranja li tħaddan klima sajfija niexfa u sħuna. Klima bħal din bilfors li taffettwa l-mentalità tal-abitanti, u f’din is-sensiela naraw x’attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twasslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin. Dr.Charles Briffa u Celaine Buhagiar

 It-Tlieta fis-1:30pm (R: Il-Gimgha fl-10:30am)

 

Gorg Peresso

ENCORE

Għażla ta’ mużika, il-qasam miftuħ u varjat tal-istorja tal-mużika, b’enfażi ta’ siltiet li tieħu pjaċir terġa terġa’ tismagħhom, forsi jġibu wkoll tifkiriet.  Kif ukoll, tip ta’ mużika li kemm-il darba tintalab, waqt xi kunċert/opra permezz ta’ applaws. Jew inkella bhala ringrazzjament, wara kunċert għall-applaws li jkunu ingħataw il-mużiċisti. Is-sensiela hi mħejjija u ppreżentata minn Ġorg Peresso.

Is-Sibt fid-9:00pm (R: Il-Hadd f’Nofsinhar)

 

Jesmond Saliba

 ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

 

Gorg Peresso & Celaine Buhagiar

META L-MOHH ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

 

 

Charles Sacco

ANALIZI TAL-GURNALI u ANALIZI TAL-GAZZETTI INTERNAZZJONALI

Charles Sacco jaghti harsa lejn il-gazzetti internazzjonali fid-9:20am u fis-1:20pm mit-Tnejn sal-Gimgha. 


Rev Dr.Joe Borg

ANALIZI TAL-GURNALI

TMIEM IL-KOLONJALIZMU F’MALTA: 1961-1964

Ikomplu jistħarrġu aktar l-avvenimenti li wasslu għall-Indipendenza f’pajjiżna, ibbażati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta: Fortress Colony the final Act.1961-1964.

Il-Ħamis fl-10:05am (R: Is-Sibt fil-11:05)

 

 

 

Dr.Carmen Sammut

ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

Prof Joe Pirotta

ANALIZI TAL-GURNALI

TMIEM IL-KOLONJALIZMU F’MALTA: 1961-1964

 Ikomplu jistħarrġu aktar l-avvenimenti li wasslu għall-Indipendenza f’pajjiżna, ibbażati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta: Fortress Colony the final Act.1961-1964.

Il-Ħamis fl-10:05am (R: Is-Sibt fil-11:05)