Monthly Archives: September 2015

Campus FM: Skeda Harifa/Xitwa Ottubru 2017- Jannar 2018

Campus FM bi skeda gdida tax-Xitwa li tibda minn nhar it-Tnejn  29 ta’ Jannar sa’ l-ahhar ta’ Mejju 2018.   Ghazla ta’ programmi edukattivi u kulturali, radjudrammi u bosta programmi godda bhal:  Is-Sisien tal-Barokk,  Il-Politika fl-Arti Viziva, Muzika ghal Kull Stagun …
Read More »