Monthly Archives: September 2015

Campus FM: Skeda Sajf Gunju-Settembru 2018

Campus FM bi skeda gdida tas-sajf li tibda minn nhar it-Tnejn 28 ta’ Mejju  u li tibqa ghaddejja sa’ l-ahhar ta’ Settembru 2018.   Ghazla ta’ programmi edukattivi u kulturali, radjudrammi u bosta programmi godda bhal:  Il-Kelma fil-Kant, Teledrammi: Nostalgija u …
Read More »