Monthly Archives: September 2015

Campus FM: Skeda Harifa Ottubru 2018- Jannar 2019

Campus FM bi skeda gdida tas-sajf li tibda minn nhar it-Tnejn l-1 t’Ottubru 2018 u li tibqa ghaddejja sa’ l-ahhar ta’ Jannar 2019.   Ghazla ta’ programmi edukattivi u kulturali, radjudrammi u bosta programmi godda bhal:  Kelmtejn mill-attivisti, Talking Eds, A …
Read More »